Maak kennis met nieuwe fractie-assistent GroenLinks: Romke Jan de Vries

Afgelopen week is Romke Jan de Vries als fractieassistent toegevoegd aan de Rijswijkse Groenlinksfractie. We stellen De Vries, tevens kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen, graag voor.

"Een Rijswijk waarin we naar elkaar luisteren en je iets te zeggen hebt over je eigen buurt en straat, waar mensen uit verschillende culturen en uiteenlopende achtergronden bij elkaar komen om onze stad mooier te maken"  Dat is De Vries' drijfveer om actief te zijn voor de Rijswijkse afdeling van GroenLinks. Vanaf deze week dus als fractie-assistent, maar deze enthousiasteling staat ook op de vierde plaats van de kieslijst. We hopen hem dus na maart raadslid te mogen noemen.

De Vries is nog niet zo lang Rijswijker. Hij is hier kort geleden komen wonen toen hij aan de slag ging bij de Provincie Zuid-Holland. Sinds vorig jaar is hij werkzaam op het gebied van klimaatadaptie bij de provincie. Daar houd hij zich bezig hoe de provincie kan zorgen voor een prettige leefomgeving. Een omgeving die ook in de toekomst bestand is tegen bijvoorbeeld wateroverlast. Voor Rijswijk moeten de knelpunten snel in kaart worden gebracht om de stad binnen vijf jaar toekomstbestendig te kunnen inrichten. Daar draagt De Vries graag aan bij.

Nieuwsgierig geworden naar Romke Jan de Vries? Op zaterdag is hij vaak te vinden in het campagnehuis aan de Herenstraat 103 en gaat graag in gesprek.