(Lees hier de hele tekst)

Een actieve overheid die zich inzet voor een welvarend en leefbaar Rijswijk waar iedereen welkom is. Een ecologisch gezonde stad met veel biodiversiteit, voldoende plek voor mens, dier en plant, niet te heet of te droog en met schone lucht. Met betaalbare, veilige woningen en toegang tot energie voor iedereen. Met gelijke kansen voor alle inwoners. ‘Een toekomst waarin we weer vertrouwen in elkaar hebben en het vertrouwen in de overheid is hersteld. Dat is een toekomst met een transparante, toegankelijke en beschikbare overheid.’

Waardering

Van ’t Eind waardeert hoe het college en ambtenaren het afgelopen half jaar hard werkten aan een gezonde toekomst van Rijswijk. Hij noemt onder meer de aanpassing van de huisvestingsverordening en de uitwerking van de Pandbrigade, de voortvarende wijze om aan de slag te gaan met het jeugdbeleid, het isolatieprogramma om huiseigenaren met de minste financiële armslag te helpen. En, vooral ook, hoe het college bezig is met het gezond houden van de financiën.

Moties

Toch kan een aantal zaken beter. Daarom dient GroenLinks verschillende moties in. ‘Samen met WIJ., ChristenUnie, PvdA, D66, VVD en PG&R stelden we de “Monitor duurzaamheid” op. Om voor college, raad en inwoners tweejaarlijks inzichtelijk te maken waar we staan ten aanzien van de verduurzaming.’

‘Ook dient GroenLinks een motie in waarin we alvast aanbevelingen meegeven voor het aankomende groenplan. En een motie om pro actief om te gaan met de nieuwe bouwnorm voor toegankelijkheid. Wij dienen verder een motie in om een volkshuisvestingsvisie voor Rijswijk op te stellen. We vragen het college om nu echt gevolg te geven aan een aantal nog niet opgepakte aanbevelingen uit de evaluatie van het participatiebeleid en als gemeente ook de verantwoordelijkheid over de participatie in de stad te nemen als de uitvoering bij een projectontwikkelaar ligt. Ook die oproep formuleren we in een motie. Zo blijven we verder investeren in een gezonde toekomst van onze stad!’