Internationale vrouwendag in het campagnehuis

“Vrouwen en mannen zijn gelijkwaardig”

Mannen en vrouwen zijn gelijk. Máár: als het gaat om economische zelfstandigheid, gelijke beloning voor hetzelfde werk, huiselijk geweld, is die gelijkheid nog ver te zoeken! Daarom is het thema van de jaarlijkse Internationale Vrouwendag “Vrouwen en mannen zijn gelijkwaardig”. GroenLinks Rijswijk zet donderdagmiddag 8 maart de deuren van het Campagnehuis aan de Herenstraat 103 wijd open. Iedereen is welkom voor een hapje en een drankje tussen 17.30 tot 19.30 uur. En neem gerust je kinderen mee. Aanmelden: rijswijk@groenlinks.nl

 

Gelijke kansen en gelijke rechten voor iedereen, waar ook ter wereld. Dat is één van de zogeheten “Global Goals”. Landen in de Verenigde Naties maakten eerde afspraken over het bepalen en behalen van in totaal 17 werelddoelen in 2030. Dat deed ook Nederland. Daarna zijn Nederlandse gemeenten aan de slag gegaan met het vertalen van die werelddoelen in hun eigen gemeente.

Op initiatief van burgemeester Michel van Bezuijen en wethouder Marloes Borsboom is ook de gemeente Rijswijk in januari toegetreden tot de ‘Global Goals-gemeenten’. Dat betekent dat de gemeente wil handelen vanuit het besef onderdeel te zijn van de wereldgemeenschap. Het streven naar een eerlijke en duurzame wereld vergt gelijke rechten en kansen voor iedereen. Bij lokaal beleid en lokale actie wordt daarom rekening gehouden met de rechten en belangen van mensen elders in de wereld en van toekomstige generaties, en met de draagkracht van de planeet. Eén van de global-goals is gender-gelijkheid. We praten je graag bij over wat er in Rijswijk speelt rond de global goals.

De komende periode gaan we ons als GroenLinks Rijswijk bezinnen op de vraag hoe we een bijdrage kunnen leveren aan het dichterbij brengen van de global goals. We beginnen met Rijswijk, maar daar hoeven we het natuurlijk niet bij te laten!

Internationale Vrouwendag wordt elk jaar gevierd op 8 maart. In het begin van de 20ste eeuw was de verbetering van vrouwenrechten, vooral het vrouwenkiesrecht, het doel. Tegenwoordig wordt vrouwendag vaak georganiseerd rond een speciaal thema zoals 'tegen geweld' of 'gelijke behandeling'. Internationale Vrouwendag staat voor het gevoel van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter wereld.