In Rijswijk wordt op grote schaal meegeleefd met Oekraïne. Veel Rijswijkers zetten hun deuren open, organiseren inzamelacties of doneren aan giro 555. Ook de gemeente moet kijken wat zij kan doen. Aan de Lange Kleiweg staat een goed functionerend azc dat is ingericht op het opvangen van 500 mensen. Het openhouden daarvan na 31 mei is de doeltreffendste bijdrage van de gemeente aan deze crisis.

Er is een grote noodzaak aan opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne en tegelijkertijd een tekort aan plekken voor vluchtelingen uit andere landen. Iedere vluchteling, ongeacht waar je vandaan komt, heeft recht op opvang. GroenLinks wil dat de huidige paar honderd bewoners in het azc mogen blijven wonen en dat de lege bedden voor vluchtelingen uit Oekraïne zijn.