GroenLinks organiseert inspiratiebijeenkomst: "Eenzaamheid kan iedereen overkomen"

Donderdag 13 februari organiseerden GroenLinks, PvdA en D66 Rijswijk een inspiratiebijeenkomst over eenzaamheid in Florence Zorgcentrum Steenvoorde. De avond was bedoeld voor professionals en vrijwilligers die zich in Rijswijk inzetten tegen eenzaamheid. Het was een inspirerende avond. Op een positieve wijze werd gekeken hoe eenzaamheid voorkomen en aangepakt kan worden en op welke manier iedereen een steentje kan bijdragen. Dit leidde tot mooie gesprekken en discussies. 

‘Eenzaamheid kan iedereen overkomen en kan veel verschillende oorzaken hebben’ geeft Anja Machielse aan tijdens het eerste deel van de avond. Het gaat vaak over je gezien en erkend voelen. De een heeft behoefte aan een praatje bij de bakker, de ander aan de nabijheid van een vangnet of een dieper gaand contact. ‘Daarom kan je mensen die ernstig eenzaam zijn alleen helpen als je maatwerk biedt’ aldus Machielse. Machielse is bijzonder hoogleraar ‘empowerment van kwetsbare ouderen’ en zette met haar heldere inleiding over eenzaamheid iedereen aan het denken.

Dit denken werd door een panel en hun stellingen omgezet in een goede discussie tussen de panelleden en mensen in de zaal. Een belangrijk onderwerp van gesprek was de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals. Aanpak van eenzaamheid kan niet zonder vrijwilligers, maar de samenwerking met professionals moet beter, zo betoogde panellid Leo Olffers, oprichter van de Laakse Lente. Panellid Marijke de Vries, programmamanager van Ouder en Wijzer van de gemeente Rotterdam kon dit beamen. Gemeente Rotterdam werkt nauw samen met vrijwilligers, want eenzaamheid kan de overheid niet alleen oplossen, zo liet zij weten.

Vooral toen de stelling van Amanda Beekhuis van ExpEx Rijswijk over eenzaamheid bij jongeren werd besproken, kwam het gesprek echt goed op gang. Eenzaamheid wordt vaak gezien als iets van ouderen, maar komt juist ook veel voor bij jongeren en zelfs kleine kinderen. Volgens Beekhuis moeten we daar meer oog voor hebben. Deze boodschap werd breed gedeeld door de aanwezigen.

Er wordt steeds meer duidelijk over de gevolgen van de eenzaamheid, zowel voor de fysieke als de psychische gezondheid van mensen. Daarom moeten we ook investeren in de preventie van eenzaamheid ook al is dat niet direct in geld uit te drukken betoogde panellid Jeroen Smit. Hij woont in de Bernardflat waar een flatcoach gezellige activiteiten organiseert en flatbewoners helpt. Smit deelde zijn ervaringen als bewoner.

Aan het eind van de avond gingen de aanwezigen onder het genot van een hapje en drankje verzorgd door Resto van Harte met elkaar verder in gesprek. De diversiteit van de aanwezigen was groot; vrijwilligers en professionals, maar wat een ieder bond was de wil om eenzaamheid terug te dringen in Rijswijk, met elkaar! En dat kan al door kleine gebaren. Zoals gespreksleider Sjaak Bral het mooi samenvatte: ‘een groet doet altijd goed’. 

 
 
 
 
 
ReplyForward