Dinsdag praat de Rijswijkse gemeenteraad over het concept Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag (RES). Om uitvoering te geven aan het Klimaatakkoord moet iedere energieregio onderzoeken waar en hoe het best duurzame energie (wind en zon) op te wekken is. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. In de Regionale Energiestrategie beschrijft iedere regio zijn keuzes hierin.

Maak inwoners mede-eigenaar van duurzame energiebronnen

GroenLinks Rijswijk dient een motie in om in de RES vast te leggen dat minimaal 50 procent van nieuwe duurzame energieprojecten in handen moet zijn van Rijswijkse inwoners en ondernemers. “Door lokaal eigendom te stimuleren, profiteren inwoners mee van de opbrengsten” vertelt GroenLinks raadslid Romke Jan de Vries. “Maar er zijn meer voordelen: Rijswijkers hebben ook meer zeggenschap over hoe de projecten vorm krijgen”. De Rijswijkse coöperatie Zon op Rijswijk is een mooi voorbeeld van hoe inwoners zelf eigenaar zijn van zonnepanelen op Rijswijkse daken.

Organiseer een burgerberaad

GroenLinks Rijswijk pleit voor een gesprek over energietransitie waarin alle invalshoeken zijn vertegenwoordigd. “Er zijn veel inwoners die we tot nu toe weinig hebben gehoord” aldus De Vries. “Terwijl we alle verschillende ideeën, creativiteit en kennis nodig hebben om de energietransitie te laten slagen”. GroenLinks pleit daarom voor een burgerberaad. Een representatieve groep inwoners gaat met elkaar oplossingen bedenken en komt met aanbevelingen voor het klimaatprobleem.