Onze fractie heeft samen met D66 eerder, in november 2022, gevraagd om een fietsplan waarin helder gemaakt wordt hoe fietsen in Rijswijk aantrekkelijker wordt gemaakt. Onze fractie was daarom blij dat dit fietsplan ter besluitvorming voorlag in de raad. In grote lijnen konden wij ons ook vinden in het plan. Want met het doel van dit plan is niets mis: veel meer ruimte voor de fiets in Rijswijk. Het plan heeft aandacht voor goede en geasfalteerde hoofdroutes, verbetering van de andere fietspaden en verbetering van fietsenstallingen en oversteekplekken. Toch vonden wij dat het plan op een aantal punten aanscherping nodig had. Maarten heeft daarom namens onze fractie 3 moties ingediend.

Concreet
Zo zijn we blij met de doelen van het plan, maar misten wij nog wel inzicht in welke concrete verbeteringsprojecten er de komende jaren ook echt opgepakt gaan worden. We hebben daarom een motie ingediend die het college oproept om met een investeringsprogramma te komen, zodat de raad kan besluiten welke projecten de komende jaren gedaan gaan worden en hoeveel geld dat mag kosten. Deze motie is met grote meerderheid aangenomen. 

Nu al gunstig afstellen
In het fietsplan is opgenomen dat er in 2024 onderzocht gaat worden of de verkeerslichten meer ten gunste van de fietser afgesteld kunnen worden. Dat vonden wij niet ver genoeg gaan. Want waarom wachten? Als we een fietsstad willen zijn, zoals het fietsplan stelt, dan moeten de verkeerslichten ook beter afgesteld worden voor de fietsers. Zeker met de mogelijkheden die de huidige slimme verkeerslichten bieden. Wij hebben daarom een motie ingediend die oproept om niet te wachten op het onderzoek, maar nu al bij revisie of nieuwplaatsingen verkeerslichten gunstig af te stellen voor fietsers. Ook deze motie heeft een meerderheid gehaald.

Delen van ambtenaren
Tot slot hebben wij een motie ingediend die oproept om voor het werven van voldoende expertise voor de uitvoering van het fietsplan de samenwerking te zoeken in de regio. De ambtelijke organisatie staat onder druk en het is soms moeilijk voldoende ambtenaren met de juiste expertise aan te trekken. Dit is een probleem waar alle gemeenten tegenaan lopen. Zelfs een grote gemeente als Den Haag. Daarom kan het lonen te onderzoeken of gezamenlijk werven en het delen van ambtenaren een optie is. Ook deze motie heeft een meerderheid gehaald.