Doen met Groen

HOE BEVALT ONZE (GROENE) DOE-DEMOCRATIE?
Inleiding Charlotte Vroege op 28 november, 20 uur in de Ottoburg, Esdoornstraat

Groen doet goed. Samen groen doet beter. Onder dat motto steken ook in Rijswijk steeds meer mensen samen hun handen uit de mouwen en in de grond. Het is de doe-democratie ten voeten uit.
Is onze doe-democratie goed voor het vertrouwen dat wij als burgers in onze overheid hebben? Of juist helemaal níet? Charlotte Vroege deed daarnaar onderzoek. Over haar bevindingen vertelt ze meer op 28 november aanstaande.

In het hele land gaan mensen samen aan de slag in hun eigen straten, buurten en wijken. Ook in onze stad. Daartoe werken ze niet alleen samen met elkaar. Maar ook met o.a. de gemeente. ‘Hoe bevalt dat?’ vroeg Charlotte Vroege zich af. ‘Met name in het licht van alle discussies over de tevredenheid over en het vertrouwen van de burger in de democratie (of juist niet...). Het blijft een terugkerend onderwerp in kranten en op tv. Wordt het vertrouwen in de democratie minder? Of neemt het vertrouwen in de politiek af (partijen, verkiezingen)?’

Vernieuwing

Volgens haar staat één conclusie in ieder geval vast: er is behoefte aan democratische vernieuwing; aan meer invloed en zeggenschap voor de burger. ‘De doe-democratie biedt deze vernieuwing. Maar, biedt de doe-democratie ook daadwerkelijk meer invloed en zeggenschap? En heeft dit betekenis voor die (on)tevredenheid van de burger?’
Charlotte Vroege presenteert de resultaten van haar onderzoek naar de tevredenheid van burgers over ‘doen met groen’ in de gemeente Rijswijk. Belangrijk hierbij blijkt de rol en positie van de overheid. De Rijswijkse studeerde Staats- en Bestuursrecht en werkt op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Belangstellenden zijn van harte welkom op maandagavond 28 november aanstaande vanaf 20 uur in de Ottoburg, Esdoornstraat 3b. Zij houdt haar inleiding op uitnodiging van GroenLinks Rijswijk, aan het begin van een Algemene Ledenvergadering van de afdeling. Belangstellenden zijn van harte welkom, maar kunnen (uiteraard) niet meestemmen over de vergaderonderwerpen.