"Doen" centraal op ledenvergadering

“Doen met groen” was het thema, “Doe mee!” was de oproep tijdens de ledenvergadering van GroenLinks Rijswijk. Een avond over burgertevredenheid en overheidsparticipatie, maar ook over de noodzaak tot in beweging komen. Omdat het tijd is voor verandering. De campagne is begonnen!

Tijdens een goed bezochte ledenvergadering van GroenLinks Rijswijk op 29 november jl., luisterden leden en belangstellenden naar de inleiding van Charlotte Vroege over de doe-democratie en haar onderzoek naar overheidsparticipatie en burgertevredenheid in een aantal Rijswijkse groenprojecten.
Provinciaal bestuurslid én kandidaat-Tweede Kamerlid Jakobien Groeneveld vertelde over de rol van GroenLinks Zuid-Holland en de betekenis daarvan voor plaatselijke afdelingen.
Na een verkenning van de stand van zaken in de GroenLinks verkiezingscampagne, besloot de vergadering unaniem om als GroenLinks Rijswijk mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Ook werden twee commissies geïnstalleerd: een die de ontwerp-kandidatenlijst gaat opstellen en een die het ontwerp-verkiezingsprogramma gaat schrijven.