Behoud het oude stadhuis

GroenLinks Rijswijk is voor het behoud van het oude stadhuis. Uit het bouwkundig onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren blijkt dat slopen niet, of in ieder geval niet direct, de beste oplossing is, maar ook dat er minimaal 6,2 miljoen euro nodig is om het gebouw weer functioneel en bruikbaar te maken. Vanavond komt de gemeenteraad bijeen om dit rapport te bespreken.

Sinds september 2003 is de gemeente Rijswijk gevestigd in de kantoortoren Hoogvoorde aan het Bogaardplein, en staat het oude stadhuis leeg. Projectontwikkelaar AM zou op de locatie van het oude stadhuis een tweetal reusachtige appartemententorens bouwen. Een plan waar GroenLinks altijd tegen is geweest. Toen de crisis in de bouw uitbrak en de ontwikkeling minder lucratief zou uitpakken dan aanvankelijk was begroot, zag AM er toch maar van af en bleef de gemeente met dubbele lasten zitten. De oude stadhuislocatie kost Rijswijk jaarlijks € 600.000.

“Zondagavond, het was nog heerlijk buiten, was ik buiten aan het wandelen en liep ik ook langs het oude stadhuis. Daarbij dacht ik aan de foto's van het huwelijk van mijn ouders en dat het ontzettend zonde zou zijn om het pand te slopen.”

Wat dreigt te gebeuren is dat het college voor de goedkoopste oplossing kiest. Slopen kan op de korte termijn goedkoper lijken dan renovatie, maar zal dat in de praktijk niet zijn zeker als je maatschappelijke en duurzaamheidaspecten ook een rol laat spelen. Terugbrengen van gemeentelijke functies lijkt de beste oplossing. Als je kijkt naar het huidig aantal ambtenaren, zou het weer passen. En ook gezien de kosten en de afloop van het huurcontract van het nieuwe stadhuis, zou het niet verstandig zijn om voor de sloop te stemmen.