"Ga verder met investeren in gezonde groei". Dat is de kernboodschap van GroenLinks Rijswijk tijdens het begrotingsdebat van 7 november 2023.
Vanwege allerlei ontwikkelingen zijn de gemeentefinanciën minder zeker geworden. Daarom deed GroenLinks dit begrotingsdebat geen voorstellen voor extra uitgaven of nieuwe initiatieven. In plaats daarvan heeft de fractie ervoor gekozen het college de tijd te geven om eerder aangenomen moties goed uit te werken.

Vervangend fractievoorzitter Lara Oude Alink legde tijdens haar inbreng de nadruk op een klimaatbestendige stad, wonen als grondrecht, de menselijke opstelling in het sociaal domein en het slimmer regelen van de financiën.

“Het college neemt haar verantwoordelijkheid. Ook in onvoorspelbare tijden waarin allerlei ontwikkelingen spelen. En wij begrijpen uit de beantwoording dat er gewerkt wordt aan plannen vanuit de raad en zien dit met vertrouwen tegemoet.”

We kijken uit naar resultaten
De fractie heeft dit keer geen eigen nieuwe moties of amendementen ingediend. Tijdens het vorige begrotingsdebat, en tijdens het kaderdebat, heeft GroenLinks in samenwerking met andere partijen veel moties ingediend, die het ook bijna allemaal gehaald hebben. Hiervan komt de uitvoering nu op gang.
Lara gaf de volgende voorbeelden: “De visie op volkshuisvesting, de monitor duurzaamheid en de pandbrigade. Dit zijn bij uitstek moties die tijd nodig hebben. Wij willen het college deze tijd geven, en zullen daarom tijdens dit begrotingsdebat niet met nieuwe initiatieven komen. In plaats daarvan kijken wij uit naar de eerste resultaten.”

Wel diende de GroenLinks fractie samen met de PvdA een motie in voor meer ruimte voor giften aan mensen in de bijstand. Door deze te verruimen naar €1.800 ontstaat er meer mogelijkheid om steun vanuit het persoonlijke netwerk te ontvangen.
Ook steunde GroenLinks een motie van Beter voor Rijswijk, die vraagt om meer vertrouwen voor mantelzorgers. Zij hebben het vaak al zwaar genoeg, en dan is het onredelijk om hun te vragen om een speciale mantelzorgverklaring, die vaak niet eens bestaat.

Afvalstoffenheffing en isolatiefonds 
De woonlasten zijn relatief niet heel hoog in Rijswijk, maar de afvalstoffenheffing wél, zeker na de voorgestelde verhoging. Daarom stemde de fractie GroenLinks voor het amendement van de VVD, waarin wordt gevraagd deze voor dit jaar minder sterk te verhogen. Hiervoor wordt een deel van het isolatiefonds gebruikt.
“De dekking komt weliswaar uit het isolatiefonds - en dat vinden wij niet leuk - maar omdat we deze wens goed begrijpen en er ook specifiek in vermeld staat dat er na een jaar een structurele oplossing moet komen zullen wij voor stemmen. Wel staan wij voor een verdere inzet van het fonds op de manier waarop het bedoeld is.”
Voor GroenLinks staat voorop dat het isolatiefonds in de toekomst gericht ingezet gaat worden. Dat is immers een effectieve manier om energiearmoede te bestrijden. Wethouder Wit is hier ook hard voor aan het werk.

Lees de hele inbreng van Lara hieronder terug.