Samen met de ChristenUnie, PvdA en de Partij voor Gelijkheid en Rechtvaardigheid had GroenLinks Rijswijk ingezet op het openhouden van het azc. Zo lang het nodig is, zou Rijswijk ruimte moeten bieden voor mensen die vluchten voor oorlog en onderdrukking. Tijdens de raadsvergadering hebben wij hiervoor een motie ingediend. Helaas heeft deze motie het niet gehaald.
Wel was er voldoende steun voor een initiatiefvoorstel van CDA, D66 en VVD. In dit voorstel is vastgelegd dat de huidige overeenkomst met het COA voor het azc wordt verlengd tot 30 november 2022. Daarna zijn er plannen om van het terrein een flexibel wooncentrum te maken, onder beheer van de gemeente. Dat betekent dat er vooralsnog niemand op straat komt te staan. Voor ons is die uitkomst reden tot voorzichtig optimisme.

GroenLinks Rijswijk is blij dat er een oplossing is voor de mensen die nu in het azc wonen. Maar in deze tijd van oorlog kunnen we het ons niet permitteren om een goed functionerend azc te sluiten. GroenLinks blijft zich inzetten voor een permanente opvang van asielzoekers binnen Rijswijk.