Het betreft een politieke keuze om de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend te maken die niets te maken heeft met het principe van de vervuiler betaalt. Het generiek verhogen van de heffing treft vooral de minder kapitaalkrachtige inwoners en geeft geen enkele prikkel om afval te scheiden. De grootste vervuiler betaalt niet meer dan een inwoner die niet of nauwelijks afval produceert.

 “GroenLinks vraagt de gemeente al jaren om Het Nieuw Inzamelen (HNI) sneller uit te rollen. En daarbij ook de Rijswijkse inwoners mee te nemen in het hoe en waarom”, vertelt raadslid Mark Wit. “Zolang dat niet gebeurt, zal het scheiden van bijv. Plastic, Metaal en Drinkpakken (PMD) en GFT niet de resultaten geven die we willen. Restafval verbranden brengt steeds hogere kosten met zich mee, terwijl goed scheiden bruikbare grondstoffen geeft die geld opleveren.”

“Diftar, oftewel gedifferentieerde tarieven, zou een oplossing zijn”, vervolgt Wit. “Daarbij betaal je voor de kilo’s restafval die je aanlevert en daarmee geef je wél een prikkel om afval te scheiden.” Zolang we dat niet hebben, roept GroenLinks het college op om nou eindelijk eens echt snelheid te maken met HNI. “Dan hoeven we die afvalkostenheffing ook niet zo idioot ver omhoog gooien. Want daarmee bestraf je mensen met een kleine beurs en mensen die wel hun best doen om afval scheiden.”