15 februari Thema-avond: Woningmarkt voor de lage inkomens in de knel?

Er wordt behoorlijk gebouwd in Rijswijk en er wordt zeer snel en goed verkocht. Ook bestaande woningen staan niet lang te koop. Het lijkt dus goed te gaan met de woningmarkt in Rijswijk. Maar hoe zit het met de sociale huurwoningen voor mensen met een laaginkomen? De vraag naar deze woningen is onverminderd groot en de wachttijden zijn erg lang. Net als voor huur- en koopwoningen die in een net iets hogere categorie zitten. Dat is een probleem bijvoorbeeld voor veel gezinnen die te krap wonen en voor starters en geldt in veel gemeenten in de Randstad en dus ook in Rijswijk. En dan hebben we het nog niet over de kwaliteit van de goedkopere woningvoorraad.

Hoe krijgen we een zo duidelijk mogelijk zicht op de problematiek van de woningmarkt voor lage en middeninkomens in Rijswijk en wat kunnen we er aan doen? Op donderdag 15 februari 2018, 20.00 uur, zal  Anneloes van Hunnik, namens GroenLinks lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland, hierop ingaan. De bijeenkomst wordt gehouden in het Campagnepand van GroenLinks Rijswijk, Herenstraat 103. De toegang is gratis. Iedereen is welkom.

De Provincie Zuid-Holland heeft onder meer tot taak de woningbouwontwikkelingen in gemeenten te coördineren. Om dat goed te kunnen doen heeft de provincie overzicht van de plannen en stand van zaken van de woningbouw in alle gemeenten en beschikt het over veel onderzoeksgegevens.

Hunnik zal vanuit haar positie als Statenlid en haar portefeuille tijdens de bijeenkomst een beeld geven van de stand van zaken en ontwikkelingen van de goedkopere woningvoorraad in de gemeente Rijswijk. Zij zal dit ook doen tegen het licht van de woningbehoefteonderzoeken en de situaties en ontwikkelingen in de omringende gemeenten.  Aansluitend wisselen we van gedachten over de richting die in de gemeente Rijswijk de komende jaren opgegaan zou moeten worden om ook voor lage inkomensgroepen voldoende woningvoorraad beschikbaar te hebben.