SAMEN WERKEN AAN VEILIGHEID

Onveiligheid en intolerantie verkleinen de ruimte voor verschillen in een samenleving. In ons veiligheidsdenken staat preventie voorop. Samen met de politie moet de gemeente werken aan veilige buurten en ingrijpen daar waar het misgaat. Om de veiligheid op straat te waarborgen, moet de politie daadkrachtig optreden tegen overlast en criminaliteit. Een toegankelijke agent als aanspreekpunt voor bewoners hoort daar volgens GroenLinks bij. Zo zichtbaar en dichtbij mogelijk, in alle wijken en buurten van de stad. Het is ontoelaatbaar dat inwoners zich onveilig voelen in hun eigen omgeving of worden mishandeld. Daar zijn ook voldoende gemeentelijke toezichthouders en instanties voor nodig. Maar het voorkómen van onveiligheid is nog beter. Bij de (her)inrichting van buurten en parken moet daarom sociale veiligheid een uitgangspunt zijn. Inspraak van burgers bevordert het gevoel van veiligheid en ‘eigenaarschap’.