GASTVRIJE GEMEENTE

Een open samenleving betekent ook een gastvrije samenleving. In het AZC en met het organiseren van huisvesting voor statushouders, biedt Rijswijk mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking een veilige haven. Tijdens hun procedure zijn vluchtelingen onderdeel van onze gemeente. Dat vraagt inzet van henzelf, maar ook van ons als lokale samenleving. GroenLinks wil inwoners actief betrekken bij de vestiging van statushouders. Aan racisme en discriminatie van migranten, vrouwen en (seksuele) minderheden of mensen met een beperking stellen we harde grenzen. In een open en gastvrije samenleving moeten we ons allemáál thuis kunnen voelen. Het gelijkheidsbeginsel is voor GroenLinks een essentieel uitgangspunt. Als het nodig blijkt, continueren we de opvang van asielzoekers in onze gemeente, na afloop van het contract van het huidige AZC.

Wij willen ook de komende periode huisvesting voor statushouders blijven faciliteren. Vanaf het begin van de asielprocedure wordt aandacht besteed aan het leren van de taal, het volgen van opleidingen en het vinden van werk of zinvolle dagbesteding. Deze zaken worden naast elkaar in gang gezet. Kortom: we gaan meer investeren in taal en inburgering.