GROENE VERBINDINGEN EN GROEN IN DE BUURT

GroenLinks wil dat de groene gebieden in en rondom Rijswijk beter bereikbaar worden te voet, per fiets of met de (fluister)boot in de Vliet. We verbinden het groen binnen en buiten de stad, want ook dieren moeten zich vrij kunnen bewegen en planten moeten zich vrij kunnen verspreiden. Zo kan iedereen van ons groen genieten. Natuur en ontspanning gaan hand in hand. Dieren moeten in het groen ook geborgenheid kunnen vinden. Daar houden we bij de inrichting van de ruimte rekening mee. Het bijenconvenant heeft hier bijvoorbeeld een belangrijke basis voor gelegd, die we verder willen uitwerken.

GroenLinks wil verder aan de slag met de Dierenwelzijnsnota en daarmee met een gezond leefklimaat voor gezelschapsdieren, het beschermen en behouden van dieren die in het wild leven en biodiversiteit. Wij leggen het accent op een preventieve aanpak om misstanden te voorkomen. Organisaties die in onze gemeente bijdragen aan het welzijn van vrij levende dieren en huisdieren worden ondersteund door de gemeente.

Rijswijk heeft mooie groene gebieden. We willen ons groen behouden en versterken. We investeren in natuureducatie, in rust, waterbeheer en het groene karakter van het Wilhelminapark. Ook het behoud en de versterking van het groen in de Landgoederenzone, andere parken én het behoud van onze volkstuinen is van belang voor het versterken van groen in de buurt en biodiversiteit in de stad. En om toekomstige hittestress tegen te gaan. We willen extra investeren om uitvoering te geven aan het beleidsplan Landgoederenzone dat hieraan ten grondslag ligt.
Ruimte is schaars. Bij de (her)inrichting van straten, parken en wijken maakt de gemeente in co-creatie met bewoners keuzes hoe we die ruimte willen benutten. 
Op elke straat staan bomen. En als er toch gekapt moet worden, wil GroenLinks een goede compensatie met een zo groot mogelijke ecologische waarde.