rijswijkse schouwburg

Cultuur

We bouwen voort op de Rijswijkse cultuurvisie en geven veel extra ruimte aan kunst en creativiteit. Wij investeren onder meer in culturele vorming in het onderwijs. We willen dat cultuur bereikbaar is voor alle Rijswijkers, ongeacht waar je woont en hoeveel je verdient. Daarom willen we culturele initiatieven, zoals open podia en in de wijken stimuleren. En stimuleren we de toegankelijkheid van de bibliotheek, passend op de behoefte in de wijk.

AANTREKKELIJKE STAD MET VEEL CULTUUR

Wij zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. De Rijswijkse schouwburg, Museum Rijswijk en Trias zijn daarom voor ons van grote waarde. Bij een open stad hoort een enthousiasmerend cultureel aanbod. En de erkenning dat cultuur bijdraagt aan waarden in onze samenleving, zoals onze maatschappij en ons welzijn, maar ook onze economie en vestigingsklimaat. In de Rijswijkse cultuurvisie hebben we ons hiervoor ingezet. Het Huis van de Stad biedt nieuwe mogelijkheden. Kunst verrijkt ons leven en geeft glans aan ons bestaan. En kunst kan bijdragen aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing, bijvoorbeeld als mensen zingen in een koor, schilderles nemen of dansen in een groep. Inpassing van creatieve vorming/kunsteducatie in het (basis)onderwijs is daarom een actiepunt. GroenLinks vindt het belangrijk dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur - onafhankelijk van het inkomen van hun ouders.

We stimuleren en faciliteren open podia voor de muzikale en beeldende kunst, dicht bij de mensen op meerdere plekken in de stad. De toegankelijkheid van de Rijswijkse bibliotheek is een essentieel onderdeel dat we willen stimuleren, passend bij de vraag vanuit de wijk. Wij bevorderen het beschikbaar komen van ateliers en werkplaatsen voor de uitoefening van dans, beeldende kunst en muziek in de wijken. We werken aan een fonds waaruit kleine bedragen voor kleine manifestaties en pop-up-tentoonstellingen snel en zonder administratieve rompslomp beschikbaar zijn.

Lees meer

Hier vind je het volledige verkiezingsprogramma 2018-2022

Vertrouwen en verbinden