In haar dagelijks werk op de beleidsafdeling van de afdeling stadsbeheer bij de gemeente Den Haag brengt ze in praktijk wat ze tijdens haar studie leerde. Namelijk om bij ruimtelijke ordeningsvraagstukken klimaatbelangen te laten meewegen. Omdat ze in actie wilde komen, nam ze onder andere het initiatief om elke week een brief naar volksvertegenwoordigers te sturen over een klimaatkwestie. ‘Dit en dit is het geval, schreef ik. Wat vindt u daar nu van? Op die manier laat je weten dat er mensen zijn die bewust met die problematiek bezig zijn.’

Een speech van Jesse Klaver gaf de doorslag om lid van GroenLinks te worden. ‘Hij hield een betoog over energie zonder CO₂-uitstoot, hoe we dat kunnen realiseren. Dat was precies waarmee ik tijdens m’n studie ook bezig was.’

Bezorgd

Ze is oprecht bezorgd als ze ziet hoe het met de wereld gaat. Oprecht boos wanneer mensen reageren dat het hun tijd wel zal uitduren. Of wanneer mensen zich pas zorgen gaan maken als ze zelf kinderen krijgen. ‘Want het gaat om mijn, om onze generatie. Wíj moeten op de een of andere manier ons hachje zien te redden. Wíj moeten de troep opruimen die is blijven liggen.’ Vanwege haar sterke betrokkenheid suggereerden vrienden vaker dat ze de politiek moest ingaan. Dat zette haar aan het denken. Dus meldde ze zich na een oproep aan lokale GroenLinksleden om zich te kandideren voor de gemeenteraadsverkiezingen. ‘Want ik ging me steeds meer realiseren dat je ook op lokaal niveau het verschil kan maken.’

Hoe?

Hoe wil ze over vier jaar terugkijken? ‘Dat we in Rijswijk een “klimaatnoodtoestand” kunnen uitroepen, want we moeten erkennen dat de huidige situatie een gevaar vormt voor de volksgezondheid. Met een noodtoestand is het mogelijk om strenge eisen aan bedrijven te stellen en om meer geld in te zetten voor oplossingen. In Rotterdam en Haarlem bestaat die mogelijkheid al.’ En ze hoopt dat Rijswijk in straf tempo meeloopt, liefst sneller, in het realiseren van de energietransitie. ‘Den Haag wil die liefst eerder dan 2030 halen. Laten wij dat ook doen!’

Haar portefeuille bestaat ook uit andere belangrijke onderwerpen: diversiteit, inclusie. En geregeld is ze te vinden in de Leeuwendaalkerk, tijdens de wekelijke koffieochtend. Om daar in gesprek te komen met de mensen in de wijk waar ze zelf woont.

PORTEFEUILLES

Sam heeft de volgende onderwerpen in haar portefeuille:

 • Energiebesparing en -transitie
 • Klimaatadaptatie
 • Groen en ecologie
 • Milieu en afval
 • Emancipatie, diversiteit en integratie

Portefeuilles van alle fractieleden

De wijken van Sam

Sam is aanspreekpunt voor de volgende wijken:

 • Elsenburg
 • ‘t Haantje
 • Hoekpolder
 • Kraaijenburg
 • Pasgeld
 • Sion
 • Vrijenban

Overzicht van de wijken voor alle fractieleden

Wijken van Sam
De wijken van Sam