Onze zoon Robert is nu zes jaar. Ik wil dat hij, zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen over 100 jaar op een gezonde manier in dit land, op deze wereld kunnen leven. Omdat het de enige partij is met een goed klimaatbeleid ben ik lid van GroenLinks.

Een paar jaar geleden verhuisden we naar Rijswijk en werd ik actief in de lokale afdeling van GroenLinks. De uitslag van de laatste gemeenteraadsverkiezingen was overweldigend. We werden op zo’n 100 stemmen na de grootste partij en onze lijsttrekker Marloes kreeg de meeste voorkeurstemmen die een Rijswijkse lijsttrekker ooit haalde! Al die stemmen waren goed voor 5 zetels in de gemeenteraad. Op de kieslijst stond ik nummer vijf. Zodoende belandde ik in de gemeenteraad. 

Het raadslidmaatschap, mijn drukke baan, de nog drukkere baan van mijn partner Marieke, de zorg voor onze zoon bleken lastig met elkaar te combineren. Ik besloot om ontslag te nemen. Nu ben ik huisman, raadslid en zzp-er op het gebied van asbestvraagstukken en asbesttrainingen. Aan de TU Delft studeerde ik bouwtechniek, asbest is in de loop der jaren mijn specialisatie geworden. 

Zwerfafval
Realistisch. Kleinschalig. Je grote idealen vertalen in lokale beleidsmaatregelen. Proberen om andere partijen daarin mee te krijgen. Dat is de kunst van mijn werk als gemeenteraadslid.Neem nou zwerfafval. Werkelijk íedereen ergert zich aan die ronddwarrelende plastic zakjes. Aan wegwerpflesjes en lege blikjes in de bermen. En weet je dat bij het maaien van bermen al die zakjes, flesjes en blikjes tussen de messen in miljoenen kleine stukjes worden gehakt en zo in het milieu terechtkomen? Daarom zoeken we naar een manier om voortaan éérst bermen op te ruimen vóórdat een maaibeurt plaatsvindt. Klinkt logisch, maar vergt een heel andere aanpak. 

Beter is het natuurlijk om te voorkomen dat plastic in de openbare ruimte terechtkomt. Daarom willen we tijdens evenementen plastic bekertjes, bestek en borden vervangen door herbruikbaar “servies”, dat ook nog eens biologisch afbreekbaar is. Dat gebeurt ook al bij allerlei foodtruckfestivals. Waarom dan ook niet bij ons Strandwalfestival? En natuurlijk willen we op termijn géén ballonnen meer gebruiken als versiering. Sowieso willen we veel en veel minder plastic gebruiken. Het eigen bedrijfsrestaurant van de gemeente zou zelf het goede voorbeeld kunnen geven. Zulke eisen kun je meenemen in de voorwaarden bij elke aanbesteding die we als gemeente doen. 

Dit zijn onderwerpen waarvan ik verwacht íedereen mee te krijgen. Wordt vervolgd!

PORTEFEUILLES

Mark heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille:

  • Algemene zaken
  • Bouwen en wonen
  • Economische bedrijvigheid
     
  • Wijken: Leeuwendaal, Hoornwijk, Bomenbuurt, Broekpolder, Havenkwartier, Plaspoelpolder en Eikelenburg