Nieuws van Nanette Kistemaker

GroenLinks: onderzoek waarom kinderen jeugdzorg nodig hebben

GroenLinks jeugdzorg

Meer inzicht in wat er speelt onder de Rijswijkse jeugd en het gerichter inzetten van preventie; dat is waar GroenLinks tijdens de komende begrotingsbehandeling voor zal pleiten. Ook de gemeente Rijswijk kampt met grote tekorten in de jeugdzorg. Nog nooit was het aantal jeugdigen dat jeugdhulp krijgt zo groot als nu. GroenLinks vindt het jammer dat het alleen nog maar lijkt te gaan over geld en cijfers in plaats van over het feit dat zoveel kinderen jeugdhulp nodig hebben.

Lees verder

Rijswijkse coalitie verkiest parkeren boven leefbaarheid

GroenLinks is furieus over de keuze van de Rijswijkse coalitiepartijen om niet te bezuinigen op parkeren, maar wel op zorg, groen en duurzaamheid. Tijdens de raadsvergadering gisterenavond uitte zij haar ongenoegen over de bezuinigingsvoorstellen van het college en droeg alternatieven aan.

Lees verder

Maak oud en nieuw leuk voor iedereen!

Bijna tweederde van de Rijswijkers is positief over het instellen van vuurwerkvrije zones. Dat blijkt uit een enquête die de gemeente Rijswijk onlangs hield. GroenLinks stelde vorig jaar al voor om vuurwerkvrije zones aan te wijzen, maar kreeg toen nul op het rekest omdat er geen draagvlak zou zijn. GroenLinks is daarom verheugd dat de uitkomst van de enquête duidelijk een ander beeld laat zien. Binnenkort bespreekt de gemeenteraad de resultaten en het vervolg.

Lees verder