“Wij kunnen de wereld om ons heen veranderen”

Een groen Bogaardplein, de natuur in het Wilhelminapark, het Groenloket, participatie, meer steun aan de kwetsbaren in onze samenleving, de opening van het AZC, onze vieze lucht, de komende verkiezingen voor Tweede Kamer én gemeenteraad: het kwam allemaal aan de orde tijdens de algemene ledenvergadering van GroenLinks Rijswijk op 5 oktober jongstleden.

Duurzaam en groen.
Zo zien veel Rijswijkers hun stad graag. Dat bleek uit de vele discussies die het college van B&W organiseerde voor zijn burgers, bedrijven en instellingen, vertelde onze wethouder Marloes Borsboom. Daarom heeft Duurzaam en Groen een belangrijke plek gekregen in de Stadsvisie die richting geeft aan het beleid voor de komende jaren. Daarom ook investeert zij miljoenen extra in een groen Boogaardplein en een natuurlijk Wilhelminapark. ‘Bij alles wat we als college doen is participatie een belangrijk uitgangspunt. En daarom is ook het gemeentelijke Groenloket geopend. Een laagdrempelige voorziening waar Rijswijkers met groene plannen voor hun straat, buurt en wijk terecht kunnen voor informatie, advies en een startsubsidie.’ Aldus Marloes Borsboom. Ze roept ieder op om actief mee te denken over de opvang van de bewoners van het AZC.

Sociaal domein
Maar omdat dezelfde Stadsvisie onvoldoende garanties biedt voor mensen in een kwetsbare positie, heeft de fractie van GroenLinks toch tegen gestemd. Fractievoorzitter Lammert van Dijk legde uit dat de gemeente (meer) voorwaarden zou moeten bieden om deze groepen (blijvend) te ondersteunen.
Meer gemeentelijke aandacht is eveneens nodig voor de vieze lucht die we hier inademen, vindt GL-raadslid Marieke Alberts. Na Rotterdam is onze lucht de meest vervuilde. We wonen ingeklemd tussen snelwegen en toegangswegen naar Den Haag.

“Wij kunnen de wereld om ons heen veranderen”
Onder dat motto voert Jesse Klaver campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. In hoeverre bieden de thema’s die hij opvoert aanknopingspunten voor de gemeenteraadsverkiezingen? Voor de onderwerpen die GL Rijswijk wil benadrukken? Daarover discussieerde de vergadering onder leiding van Willem Vroege. Niet alleen vanavond maar ook de komende tijd. Welbeschouwd is “Wij kunnen de wereld om ons heen veranderen” ook het motto van de onderwerpen die deze avond in galerie Arti-Shock de revue passeerden.