Lammert van Dijk

Lammert van Dijk

Raadslid

De samenleving is van iedereen. Iedereen mag daar een bijdrage aan leveren en moet de mogelijkheid hebben om dat te doen. Discriminatie vanwege leeftijd, geslacht, afkomst, godsdienst of sexuele geaardheid is onaanvaardbaar. De (lokale) overheid heeft een taak om participatie van een ieder mogelijk te maken.

Voor de Rijswijkse jeugd is het van belang op jonge leeftijd de mogelijkheid te krijgen mee te praten, te (leren) luisteren, mee te beslissen en mee te doen en helpen in hun eigen woonomgeving. Door op jonge leeftijd te participeren worden kinderen sociaal vaardig. Een structurele investering in jeugdparticipatie voorkomt uitval van jongeren op latere leeftijd.

De mogelijkheid van participatie moet ook geboden worden aan ouderen. Voor de Rijswijkse ouderen is het van belang dat ze zo lang mogelijk actief kunnen blijven, zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen rekenen op een effectieve en betaalbare (thuis)zorg. Daar ligt een belangrijke taak voor de gemeente. 

In mijn dagelijks werk als advocaat probeer ik de belangen van individuen om op een zinvolle wijze deel uit te kunnen maken van de samenleving zo goed mogelijk te behartigen. Een politieke bijdrage vormt daarop naar mijn idee een belangrijke aanvulling.

Lees meer